Interne

Construcţiile ilegale de pe litoral, dărâmate de Guvern. Amenzile, de 10 ori mai mari

Guvernul va desfiinţa în perioada imediată toate construcţiile finalizate sau în curs de execuţie cu încălcarea legii, amplasate în zona de coastă a Mării Negre, pe terenuri proprietate publică sau privată, şi va majora de zece ori cuantumul amenzilor aplicate pentru astfel de construcţii ilegale.


Desfiinţarea construcţiilor va fi dispusă printr-o ordonanţă de urgenţă care va modifica Legea 597/2001 privind autorizarea construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre şi care va intra în vigoare în termen de zece zile de la publicarea în Monitorul Oficial, avându-se în vedere că sezonul estival începe la 1 mai.


„Prin derogare de la prevederile articolelor 28, 31 şi 32 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, toate lucrările de construcţii/construcţiile realizate pe terenuri proprietate publică sau privată, cu încălcarea dispoziţiilor Legii 597/2001, se desfiinţează”, este prevăzut în actul normativ.


Articolele din Legea 50/1991 la care se face trimitere prevăd că, odată cu aplicarea amenzii, se dispune oprirea executării lucrărilor, precum şi, după caz, luarea măsurilor de încadrare a acestora în prevederile autorizaţiei sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie, într-un termen stabilit în procesul-verbal, că decizia menţinerii sau a desfiinţării construcţiilor este luată pe baza planurilor urbanistice şi a regulamentelor aferente, avizate şi aprobate în condiţiile legii, sau, după caz, de instanţă şi că dreptul de a constata contravenţiile şi a aplica amenzile se prescrie în termen de doi ani de la data faptei.


Tot articolele de la care se va face derogare mai stabilesc că în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal, autoritatea publică va sesiza instanţele judecătoreşti pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.


În acelaşi timp, Guvernul va majora de zece ori cuantumul amenzilor aplicate în cazul construcţiilor ridicate ilegal, de la 1.000-5.000 lei în prezent la 10.000-50.000 lei, considerându-se că actualele limite sunt foarte mici.
Personalul de control şi inspecţie din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, va avea dreptul să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile.


Ordonanţa este argumentată prin faptul că, în prezent, există „semnale alarmante” de nerespectare a legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a disciplinei în domeniu, în special cu privire la numărul considerabil de construcţii care se realizează în zona de coastă a Mării Negre cu încălcarea Legii 597/2001.


„Anual trebuie asigurate condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţilor de turism, precum şi pentru siguranţa şi sănătatea turiştilor pe toata durata sezonului estival, inclusiv prin «asanarea» zonei costiere de construcţiile şi amenajările realizate cu încălcarea prevederilor legale şi necorespunzătoare scopului turistic şi de agrement al zonei”, se arată în document.


Urgenţa ordonanţei este explicată prin necesitatea „stopării proliferării” de lucrări de construcţii/construcţii realizate cu încălcarea Legii 597/2001, pe terenuri situate în zona de coastă a Mării Negre, care afectează grav zonele naturale protejate, zonele cu potenţial turistic şi staţiunile turistice.


În document se arată totodată că, până în prezent, unele consilii locale ale unităţilor riverane Mării Negre nu au întocmit şi/sau nu au reactualizat planurile urbanistice generale şi zonale, astfel că se menţine prevederea privind zona de interdicţie temporară de construire pe coasta Mării Negre, având o lăţime de 300 metri înspre uscat, respectiv 2 metri spre apă, considerate de la linia mării.


Legislaţia în vigoare privind protejarea zonei de coastă a Mării Negre delimitează o zonă de interdicţie temporară de construire de 2 metri în direcţia mării şi pe o lăţime măsurată la orizontală de 300 metri în direcţia uscatului, generată de linia de coastă (limită rezultată prin unirea punctelor în care apa este în contact cu uscatul), până la aprobarea planurilor urbanistice generale şi zonale.


În urmă cu un an, Guvernul a decis că, prin derogare de la aceste prevederi, toate construcţiile cu destinaţie turistică şi cele realizate în limita a 200 metri de la linia de coastă, din staţiunile turistice şi din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre, ridicate fără autorizaţie sau cu depăşirea limitei autorizaţiei de construire, aflate pe proprietatea publică sau privată, finalizate sau în curs de execuţie, se desfiinţează.


sursa: mediafax.ro

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co